[Home] Zpět na první stránku

 

FOTOGRAFIE a HISTORKY ze STUDIÍ MATURITNÍHO ROČNÍKU 1973

 

 

Valník plný brambor na další fotografii ukazuje, že frekventanti tohoto ročníku si heslo, že studují za dělnické peníze, vzali patřičně k srdci.

 

 

Jinak tomu bylo s hesly ostatními. V roce 1971, kdy se v nedalekém Besedním domě konala akce k říjnovému výročí, někoho napadlo, že právě malba je tím nejzpůsobilejším oddělením ústavu, které je schopno napsat pozdravné heslo.

 

Malíři psali a psali, pěkné to bylo, protože nepoužili běžné aranžérské písmo, co se tehdy užívalo, ale elegantní grotesk-antikvu, jenže po vyvěšení se zjistilo, že v hesle je pravopisná chyba.

 

 

Nastal poprask a heslo putovalo zpátky na oddělení. Opravu organizoval Toman a ten nechal chybu (jednalo se o jediné písmeno, ale už si nevzpomenu které) přetřít rudou v barvě plátna a písmeno přemalovat.

 

Protože oprava bila do očí, přetřeli malíři rudě i zbytek plátna a pak znovu žlutě všecky písmena. Následovala druhá a třetí vrstva (od druhé vrstvy se kvůli urychlení fénovalo) a snad by přetírali a fénovali až do vánoc, jenže soudruzi v Besedním domě byli už hrozně netrpěliví, a tak ředitel Najmr poslal na malbu profesora Sedlaříka, Sedlařík Smetanu, ten nechal heslo odnést na svoje oddělení, strhnout, napnout nové plátno a napsat znovu.

 

Vyvěšením v Besedním domě byli pověřeni studenti Tichák, Bičák, Koňařík a Pokorný. Zmuchlané heslo se ještě dlouhou dobu válelo u aranžérů pod stolem u umyvadla a Smetana při umývání rukou nikdy nevynechal příležitost, aby nevyprávěl o nějakém podobném průseru ze své bohaté praxe. bk